Bénéteau First 456 - 1984

Proponowana przez Charles - Odpowiada w mniej niż godzinę
Niski poziom akceptacji

Bénéteau First 456 - 1984


Proponowana przez Charles - Odpowiada w mniej niż godzinę

10 osób
3 kabin
14,2 metrów
1984
Ze skipperem

Ta łódź została certyfikowana przez Samboat w 2016 roku
Łódź i jej wyposażenie zostały zweryfikowane przez lokalnego agenta Samboat

Na temat QUETZAL

Tekst tłumaczony automatycznie

Wynajmij 14-metrową żaglówkę i jej kapitana na wybrany przez siebie rejs! Z rodziną lub przyjaciółmi żeglujesz całkowicie bezpiecznie w ramach prawnych, nadzorowanych przez licencjonowanego, doświadczonego i ubezpieczonego kapitana dla tej działalności. Nie jest wymagana od Ciebie żadna specjalna wiedza. To Twoje wakacje i Twoja łódź na czas wynajmu. Na pokładzie jesteś u siebie! TWOJA ŁÓDŹ To 14-metrowy slup zbudowany przez stocznie Bénéteau według ...

Wynajmij 14-metrową żaglówkę i jej kapitana na wybrany przez siebie rejs! Z rodziną lub przyjaciółmi żeglujesz całkowicie bezpiecznie w ramach prawnych, nadzorowanych przez licencjonowanego, doświadczonego i ubezpieczonego kapitana dla tej działalności. Nie jest wymagana od Ciebie żadna specjalna wiedza. To Twoje wakacje i Twoja łódź na czas wynajmu. Na pokładzie jesteś u siebie! TWOJA ŁÓDŹ To 14-metrowy slup zbudowany przez stocznie Bénéteau według projektu Germana Frersa. Doskonałe właściwości żeglarskie (zwłaszcza pod wiatr), delikatne ruchy, ciepłe wyposażenie, drewniane wnętrze (teak), bogate wyposażenie, kompletna garderoba (spinaker, lekka genua, sztaksl), pokład z drewna tekowego, panele słoneczne, platforma, łazienka z drabinką, stół w kokpicie, motorówka, itp. Wydajny i wygodny: podgrzewacz wody, ekspres do wody, lodówka 220 litrów, wielofunkcyjna kuchenka mikrofalowa, pralka, toaleta elektryczna, naczynia i naczynia kuchenne dla 8 osób itp.). Sprzęt bezpieczeństwa i sprzęt nawigacyjny są znacznie lepsze niż to, co jest wymagane przez przepisy: tratwa 8-osobowa, VHF ASN, latarnia ratunkowa, kamizelki ratunkowe z automatycznym wyzwalaniem, radar, autopiloty, czytnik map, wiatrowskaz / elektroniczny anemometr itp. Ta jednostka została wyremontowana w 2015 roku. Powiększona została powierzchnia mieszkalna: stanowisko obserwacyjne pod nowym dachem, powiększenie salonu, uzbrojenie, tapicerka, nowa pościel itp. NA POKŁADZIE Korzystasz z zalet właściciela bez godzenia się na niedogodności. Zapraszasz na pokład wybrane przez siebie osoby. Zorganizuj swoje życie na pokładzie według własnego uznania. Decydujesz się wydłużyć lub skrócić postoje, zmodyfikować program. W zależności od pogody i trasy można rozważyć nawigację nocną, aby dłużej cieszyć się postojami i kotwicowiskami. Całkowita pojemność sypialna i wyposażenie bezpieczeństwa statku pozwalają na przyjęcie 8 osób w żegludze morskiej i 10 osób w żegludze przybrzeżnej. Jednak dla powodzenia rejsu, dla Twojej wygody iw celu zachowania prywatności wszystkich, Quetzal i jego kapitan zapraszają do ograniczenia się do czterech osób i korzystania z 2 z 3 kabin. Stawki są również badane, aby prywatyzacja łodzi była dostępna dla pary z dzieckiem (dziećmi), 2 par przyjaciół itp. Jednak mile widziane są grupy lub rodziny do 6 osób. W tym przypadku trzy podwójne kabiny i przednie toalety są zarezerwowane do wyłącznego użytku. W takim przypadku wymagana będzie dopłata w wysokości 10% kwoty wynajmu, którą należy uiścić na miejscu. W tej konfiguracji kapitan korzysta z koi w salonie oddzielonej kurtyną. Kapitan jest odpowiedzialny za manewry, nawigację i obsługę techniczną łodzi. Jeśli chcesz, podzieli się z Tobą swoją wiedzą w wybranych przez Ciebie obszarach: manewry, nawigacja itp. Bierze udział w zadaniach zespołowych. Na kotwicy wysadza na brzeg i wraca, by zabrać na spacer lub posiłek do restauracji. TWÓJ KAPITAN Żegluję od 35 lat. Bardziej oryginalny (i prawdopodobnie rzadszy...), posiadam wszystkie kwalifikacje wymagane przez francuskie prawo i wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Jestem również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu tej działalności do 10 mln euro. Jestem również zatwierdzonym trenerem w ramach certyfikatu kapitana 200 żagli, który jest jak dotąd jedynym patentem pozwalającym na legalne zapewnienie roli kapitana na jachcie do wynajęcia lub na jachcie właściciela. Nie jest to zapewne gwarancja dobrego humoru kapitana ani jego poczucia życzliwości, ale brak tego zaświadczenia naraża na ogromne komplikacje przy najmniejszym incydencie. Oprócz moich umiejętności, doświadczenia... i dobrego humoru, zapewniam pełną dyskrecję przed, w trakcie i po rejsie. Ty bądź sędzią! Jestem do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i poznać się lepiej przed wejściem na pokład. Z poważaniem, Charles. PROGRAM TWOJEGO REJSU Jest ustalany zgodnie z Twoimi życzeniami iz uwzględnieniem składu Twojej załogi. Pogoda latem i na Morzu Śródziemnym rzadko przeszkadza w realizacji projektów, ale może prowadzić do pewnych korekt. Omawiamy to razem przed wyjazdem. Preferujesz żeglugę pod żaglami lub czas spędzony na kotwicy. Prowadzę Cię i doradzam, ale to Ty decydujesz. Żaglówka to nie tylko środek transportu. Żegluga pod żaglami może sprawić sternikowi tyle samo przyjemności, co czytelnikowi thrillera wygodnie leżącego na pokładzie (biblioteka na pokładzie). Czy pociągają Cię plaże z białym piaskiem? Czy masz dzieci? Program jest dostosowany do zadowolenia wszystkich. Miłośnik drzemki? Będziesz wstrząśnięty i spełniony. CENY PODANE W CENACH WYNAJMU Obejmują wynajem żaglówki wraz z wyposażeniem (ponton motorowy, sprzęt wędkarski, płetwy, maski, fajki itp.) oraz ubezpieczenie od wielu ryzyk. Obejmuje szkody materialne wyrządzone łodzi lub osobie trzeciej, a także obrażenia ciała poniesione przez najemcę lub osobę trzecią. Ceny te nie obejmują usługi kapitana (220 €/dzień), wyżywienia dla całej załogi, paliwa, żadnych podatków portowych lub cumowniczych, opłaty za sprzątanie (200 €), obowiązkowej od spędzenia jednej lub kilku nocy na pokładzie. Pościel i ręczniki mogą być dostarczone za 25 €/osoba/tydzień. Wreszcie, jak wskazano powyżej, zostanie poproszony o dodatek w wysokości 10% kwoty wynajmu, jeśli skorzystasz z 3 kabin. Te dodatkowe koszty należy uiścić na miejscu od pierwszego dnia wynajmu.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord ! VOTRE BATEAU C'est un sloop de 14 mètres construit ...

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord ! VOTRE BATEAU C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc... Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...). L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc... Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc.. LA VIE A BORD Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages. La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc… Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus. Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau. Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant. VOTRE CAPITAINE Je navigue depuis 35 ans. Plus original (et sans doute plus rare...), je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro. Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident. En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles. LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés. LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers. Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (220€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 25 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Szczegóły

Warunki wynajmu

Rodzaj wynajmu
Ze skipperem
Orientacyjne godziny rozpoczęcia i zakończenia wynajmu:
09:00 / 17:00
Kaucja
(Zarządzane przez SamBoat)
Polityka anulowania
Umiarkowane
Paliwo
Nie wliczone w cenę

Łódź

Typ łodzi
Żaglowiec
Model
Bénéteau - First 456
Rok produkcji
1984
Dozwolona ilość osób
10
Liczba kabin
3
Ilość miejsc do spania
8
Długość (m)
14,2
Szerokość (m)
4,3
Zanurzenie (m)
2,4
Moc
50KM (1 Silnik) - 2 suw
Rodziaj paliwA
Diesel
Zwierzęta dozwolone na pokładzie
Nie
Położenie
Port
Wyposażenie bezpieczeństwa
Offshore
Inne możliwe odjazdy
Hyères
Hyères

Użytkowania

Wycieczka dzienna
Rejs
Regatta

Wyposażenie

Komfort

Osłona przeciwsłoneczna
Stół
Pościel
Prysznic mostowy

Energia

Gniazdo 220V
Wtyczka USB
Panel słoneczny

Kuchnia

Płyty kuchenne
Lodówka
Zlew

Rekreacja

Drabinka
Sprzęt wędkarski
Płetwy, mask i rurka do nurkowania
TV
Głośniki zewnętrzne

Nawigacja

GPS
Sonda głębokości
Spinaker
Wiatrak elektryczny
Ponton
Autopilot
Silnik zaburtowy
VHF
AIS

Sanitarny

WC
Prysznic
Ciepła woda
Zbiornik wody pitnej
Łazienka
Watermaker

Dodatki

Supplément skipper
Obowiązkowy
Od 1 dzień
/ dzień
Draps et serviettes de toilette
/ tydzień / osobę

Ocena ogólna przyznana przez najemców

5.0 - 2 komentarzy

Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych

Gu
Guillaume
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci à Charles pour son immense professionnalisme et sa grande gentillesse. Nous avons passé un séjour extraordinaire sur ce beau voilier grâce aux conseils du capitaine. Je conseille à tous les couples avec un ou deux enfants, expérience inoubliable!
{{ commentTranslate }}
Steph
Steph
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci à Charles pour sa bonne humeur, son professionnalisme. Si nous avons passé un super moment dans une super ambiance, nous lui devons en partie. Le bateau est agréable et bien équipé pour la croisière.
{{ commentTranslate }}

Gdzie znajduje się łódź


O właścicielu, Charles
Charles
Członek od: 2015
Częstotliwość odpowiedzi: 100 %
Czas odpowiedzi : mniej niż godzina
Języki mówione: Français
Dowód osobisty

Zweryfikowany

Numer telefonu

Zweryfikowany

Adres e-mail

Zweryfikowany

Od
/ dzień