Sessa Marine Key Largo 20 - 2004

Proponowana przez Franck - Odpowiada w mniej niż godzinę

Sessa Marine Key Largo 20 - 2004


Proponowana przez Franck - Odpowiada w mniej niż godzinę

8 osób
150 KM
6 metrów
2004
Sama łódź

Ta łódź została certyfikowana przez Samboat w 2022 roku
Łódź i jej wyposażenie zostały zweryfikowane przez lokalnego agenta Samboat

Na temat Key Largo 20 2005 - Moteur 150 CV Suzuki neuf de 2021

Tekst tłumaczony automatycznie

Key Largo 20 to wspaniały mały pokład słoneczny o wymiarach 6 m x 2,30 m, który właśnie został przebudowany na nowy (2021) silnik Suzuki 150 KM. Ta łódź ma bardzo piękny dziób, w całości pokryty materacami, idealny do opalania, leniuchowania lub podziwiania krajobrazu zarówno na kotwicy, jak i podczas żeglugi! Tuż za dziobem znajduje się konsola sterowa i jej 2 wygodne siedzenia, które zapewniają pilotowi i pasażerowi ochronę dużej przedniej szyby. ...

Key Largo 20 to wspaniały mały pokład słoneczny o wymiarach 6 m x 2,30 m, który właśnie został przebudowany na nowy (2021) silnik Suzuki 150 KM. Ta łódź ma bardzo piękny dziób, w całości pokryty materacami, idealny do opalania, leniuchowania lub podziwiania krajobrazu zarówno na kotwicy, jak i podczas żeglugi! Tuż za dziobem znajduje się konsola sterowa i jej 2 wygodne siedzenia, które zapewniają pilotowi i pasażerowi ochronę dużej przedniej szyby. Podczas postoju te 2 siedzenia można obrócić, dzięki czemu 4-5 gości może wygodnie usiąść przy stole w kokpicie. Z tyłu łodzi znajduje się 3-osobowa kanapa z oparciem oraz bardzo łatwy i praktyczny dostęp do morza dzięki drabince do pływania, którą można złożyć w kilka sekund. Prysznic pokładowy umożliwia każdemu, kto chce odsalać wodę po kąpieli zaraz po wyjściu z wody po drabince. Dzięki sportowemu i żartobliwemu charakterowi, dobrze przemyślanemu planowi pokładu i bardzo zdatnemu do żeglugi kadłubowi, silnik Suzuki o mocy 150 KM z 2021 r. zapewnia tej jednostce optymalne osiągi w nawigacji przy niskim zużyciu paliwa. Ten uwodzicielsko zaprojektowany otwarty pokład oferuje również, pod pokładem dziobowym, małą kabinę wyposażoną w dużą podwójną koję pozwalającą odpocząć w cieniu słońca w najgorętsze godziny dnia i dobrze schować swoje rzeczy. Stół tarasowy oferuje możliwość wygodnego siedzenia dla 4 lub 5 osób przy drinku, kawie lub nawet pikniku. Osłonę przeciwsłoneczną (Bimini) można rozłożyć w ciągu kilku sekund i zapewnić cień na kotwicy i podczas żeglugi. Zapraszamy do zabrania ze sobą sprzętu do nurkowania swobodnego, snorkelingu lub PMT (płetwy, maska, tuba). Aby każdy miał odpowiedni sprzęt, oferuję możliwość skompletowania Twojego sprzętu, aby jak najlepiej wykorzystać każde kotwicowisko, odkryć dno morskie i wiele gatunków ryb. Jeśli chcesz, mam kilka zestawów PMT, które mogę Ci zaoferować na warunkach wskazanych poniżej po sprawdzeniu dostępnych rozmiarów. Dla bardziej wysportowanych i/lub poszukiwaczy mocnych wrażeń możemy na życzenie wysłać boję trakcyjną, deskę do wakeboardu lub parę nart wodnych na warunkach określonych poniżej. Łódź może pomieścić do 8 osób na pokładzie, w tym skippera. Łódź jest naprawdę przyjemna dla maksymalnie 5/6 osób dorosłych. Poza tym miejsce będzie trochę ograniczone z wyjątkiem tego, że 2 lub 3 osoby nie osiedlają się z przodu! Z drugiej strony łódź pozostaje przyjemna dla 4-5 osób dorosłych i 2 lub 3 dzieci, które z reguły mieszkają na rozległym dziobie w całości pokrytym dwoma dużymi materacami :-) Dla miłośników sportów na desce, sportu i/lub mocnych wrażeń polecam oferuje Państwu następujący asortyment wyposażenia jako opcję z wkładem mającym na celu pokrycie inwestycji, odnowienia i konserwacji sprzętu (płukanie, suszenie, składanie i przechowywanie): 1- Prosta okrągła boja, lina trakcyjna, płomień i kamizelka: 40 2- Boja 2 miejsca obok siebie: 50 z 2 kamizelkami do sportów wodnych, liną, „Y”, płomieniem i pompką. 3- Duża okrągła boja od 1 do 4 miejsc: 50 z liną, "Y", płomieniem, kamizelkami żeglarskimi i pompą elektryczną. Zalecam ograniczenie się do 2 osób dorosłych i 3 do 4 dzieci, 3 bardzo małych konstrukcji i 4 bardzo małych konstrukcji. 3- 1 lub 2 nadmuchiwane wiosła: 30/wiosło na dzień lub 50 na 2. 4- Narty wodne dla dzieci (do około 45 kg) z kamizelką, liną i płomieniem: 30 5- Narty wodne dla dorosłych (45 Kg i +) z liną, kamizelką i płomieniem: 4 6- Wakeboard dla dorosłych z wiązaniem, liną, kamizelką i płomieniem: 40 7- Mam kilka zestawów płetw Maski Fajka z maską klasyczną Koszt: 10 / zestaw płetw maska i fajka / wycieczka Dla informacji, ogólnie osiągamy budżet paliwowy około 60 do 150 na dzień ze średnią między 80 a 100, jeśli nie długą nawigację lub intensywną aktywność żeglarską. Znaczne różnice w zużyciu można wytłumaczyć szybkością żeglugi oraz prawidłowym ustawieniem trymu łodzi (trym silnika i rozłożenie ciężaru załogi) Uwaga: Oferowana usługa zadbania o tankowanie benzyny płatna gotówką . W przeciwnym razie powinienem zastosować współczynnik 1,3 na pokrycie kosztów mojej działalności. Łódź jest zacumowana w małym porcie Boulouris. Od 1 czerwca wypłynięcia są z portu Santa Lucia, basenu południowego, co umożliwia łatwiejsze parkowanie na parkingu portowym w pobliżu łodzi. Do zobaczenia może wkrótce? Przede wszystkim nie wahaj się ze mną skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. Poinformuję Cię najlepiej jak potrafię, zawsze z przyjemnością. Z poważaniem Frank

Le Key Largo 20 est un superbe petit Sun Deck de 6m x 2.30m qui vient d'être remotorisé avec un moteur neuf (2021) Suzuki 150 CV. Ce bateau est doté d'une très belle plage avant, entièrement recouverte de matelas, propice aux bains de soleil au farniente ou à profiter du paysage tant au mouillage qu'en navigation ! Juste derrière le pont avant se trouve la console de pilotage et ses 2 sièges confortables qui offrent au pilote et au passager la protection ...

Le Key Largo 20 est un superbe petit Sun Deck de 6m x 2.30m qui vient d'être remotorisé avec un moteur neuf (2021) Suzuki 150 CV. Ce bateau est doté d'une très belle plage avant, entièrement recouverte de matelas, propice aux bains de soleil au farniente ou à profiter du paysage tant au mouillage qu'en navigation ! Juste derrière le pont avant se trouve la console de pilotage et ses 2 sièges confortables qui offrent au pilote et au passager la protection d'un grand pare-brise. A l'étape, ces 2 sièges peuvent se retourner en permettant à 4-5 convives de s'établir confortablement autour de la table de cockpit. A l'arrière du bateau se trouve une banquette de 3 places avec un dossier et un accès à la mer très facile et pratique grâce à l'échelle de bain rabattable en quelques secondes. Une douchette de pont permet à tous ceux qui le souhaitent de se dessaler après la baignade dès la sortie de l'eau par l'échelle. De caractère sportif et joueur, bénéficiant d'un plan de pont bien pensé et d'une carène très marine, la motorisation Suzuki de 150 CV de 2021, d'une , confère à cette unité des performances optimales en navigation tout en bénéficiant d'une faible consommation. Cet open au design séducteur, offre de plus, sous le pont avant, une petite cabine équipée d'une vaste couchette double permettant de se reposer à l'ombre du soleil lors des heures les plus chaudes de la journée et de stocker vos affaires bien au sec. Une table de pont offre la possibilité à 4 ou 5 convives de s'attabler confortablement pour partager un verre, un café ou même un pic-nic. Un taux de soleil (Bimini) peut être déployé en quelques secondes et offrir de l'ombre au mouillage comme en navigation. Nous vous invitons à apporter votre matériel de plongée libre, snorkeling ou PMT (Palmes, Masque, Tuba). Pour que chacun dispose d'un matériel adapté, je propose en option de compléter vos équipements afin de profiter au mieux de chacun des mouillages, découvrir les fonds sous-marins et les nombreuses espèces de poissons. Si vous le souhaitiez, je dispose de quelques kits PMT que je pourrais vous proposez aux conditions indiquées ci-dessous après avoir vérifié les tailles disponibles. Pour les plus sportifs d'entre vous et/ou les amateurs de sensations fortes, nous pouvons embarquer sur demande si vous le souhaitiez, une bouée de traction, un wakeboard ou une paire de skis nautiques aux conditions précisees ci-dessous. Le bateau permet d'embarquer jusqu'à 8 personnes à bord, skipper compris. Le bateau est vraiment agréable jusqu'à 5/6 adultes maxi. Au-delà la place sera un peu compté sauf à ce que 2 ou 3 personnes ne s'installent à l'avant ! En revanche le bateau reste agréable à 4-5 adultes et 2 ou 3 enfants qui généralement élisent domicile sur la vaste plage avant intégralement couverte de deux grands matelas :-) Pour les amateurs de glisse, de sports et/ou de sensations fortes, je vous propose en option la gamme suivante de matériels avec une participation visant à couvrir l'investissement, le renouvellement et l'entretien du matériel (Rinçage, séchage, pliage et stockage) : 1- Bouée ronde simple, corde de traction, la flamme et un gilet : 40 2- Bouée 2 places côte à côte: 50 avec 2 gilets de sports nautiques, la corde, le "Y", la flamme et un gonfleur. 3- Grosse Bouée ronde de 1 à 4 places : 50 avec corde, "Y", flamme, gilets nautiques et gonfleur électrique. Je recommande de se limiter à 2 adultes et 3 à 4 enfants, 3 si petits gabarits et 4 tous petits gabarits. 3- 1 ou 2 paddle(s) gonflable(s) : 30 / paddle pour la journée, ou 50 pour les 2. 4- Skis nautiques juniors (jusqu'à 45 Kg environ) avec gilet, corde et flamme : 30 5- Skis nautiques adultes (45 Kg et +) avec corde, gilet et flamme : 4 6- Wakeboard adulte avec chausse, corde, gilet et flamme : 40 7- Je dispose de quelques Kit Palmes Masques Tuba avec masque classique Coût: 10 /kit palmes masque et tuba /sortie A titre d'information, on arrive généralement à un budget carburant de l'ordre de 60 à 150 pour la journée avec une moyenne entre 80 à 100 si pas de longues navigations ou d'activité nautique intensive. Des variations importantes de la consommation s'expliquent par la vitesse de navigation et le bon réglage de l'assiette du bateau (trim moteur et répartition du poids de l'équipage) Important : Le service proposé de me charger de faire le plein d'essence doit être réglé en espèces. Dans le cas contraire, je devrais appliquer un coefficient de 1.3 pour couvrir les charges de mon activité. Le bateau est amarré au petit port de boulouris. A partir du 1er juin les départs se font du port de Santa Lucia, bassin Sud qui permet un stationnement plus facile sur le parking du port à proximité du bateau. A bientôt peut-être ? Surtout, n'hésitez-pas à me contacter pour tout complément d'information. Je vous renseignerai du mieux que je peux toujours avec plaisir. Bien cordialement Franck


Szczegóły

Warunki wynajmu

Rodzaj wynajmu
Sama łódź
Z osobą towarzyszącą
Orientacyjne godziny rozpoczęcia i zakończenia wynajmu:
09:00 / 17:00
Kaucja
(Zarządzane przez SamBoat)
Polityka anulowania
Umiarkowane
Paliwo
Nie wliczone w cenę

Łódź

Typ łodzi
Motorówka (Kabinowy krążownik)
Model
Sessa Marine - Key Largo 20
Rok produkcji
2004
Dozwolona ilość osób
8
Liczba kabin
1
Ilość miejsc do spania
2
Długość (m)
6
Szerokość (m)
2,3
Zanurzenie (m)
0,6
Moc
150KM (1 Silnik) - 4 suw
Rodziaj paliwA
Bezołowiowy
Pojemność paliwa
200 L
Zwierzęta dozwolone na pokładzie
Nie
Położenie
Port
Wyposażenie bezpieczeństwa
Nadbrzeżne
Inne możliwe odjazdy
Saint-Raphaël

Użytkowania

Wycieczka dzienna
Sporty wodne
Wędkarstwo

Promocje włościciela

10 - 12 gru 2023
-10%

Wyposażenie

Komfort

Osłona przeciwsłoneczna
Stół
Sundeck
Prysznic mostowy
Bezpłatny parking na miejscu

Energia

Wtyczka USB

Rekreacja

Wakeboard
Drabinka
Boja holowana
Narty wodne
Płetwy, mask i rurka do nurkowania
Stand up paddle

Nawigacja

GPS
Sonda głębokości
VHF

Sanitarny

Prysznic

Ocena ogólna przyznana przez najemców

4.9 - 76 komentarzy

Szczegóły opinii
Zgodność łodzi
Stan łodzi
Wygodne wnętrze na pokładzie
Dostępność
Przyjęcie i komunikacja
Stosunek jakości do ceny

Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych

Bel
Bel
Tekst tłumaczony automatycznie
Avec franck tout est simple, très sympathique n'hésitez surtout pas . A bientôt franck Belkacem
{{ commentTranslate }}
Al
Alexis
Tekst tłumaczony automatycznie
Très bonne expérience pour ma 1ere sortie bateau. Franck et sa fille ont pris le temps de nous expliquer, de nous accompagner afin de nous mettre dans les meilleures conditions. Les tutos quils ont réalisés et mis en ligne sur YouTube permettent une prise en mains rapide et efficace du bateau. Nous garderons un très bon souvenir et recommandons Franck sans hésitation.
{{ commentTranslate }}
Em
Emmanuel
Tekst tłumaczony automatycznie
Très bonne après-midi, le propriétaire est top, ils nous a orienté vers de très bon spots, le bateau était parfait.
{{ commentTranslate }}
Thierry
Thierry
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck est un très bon loueur de bateau il vous explique tout avant de partir et son bateau fonctionne à merveille je vous le conseil nous avons passé une très bonne journée
{{ commentTranslate }}
Jeremie
Jeremie
Tekst tłumaczony automatycznie
Bonne expérience Franck est sympa est à l écoute Cette location nous a permis de découvrir une partie de la côte Varoise GPS un peu petit par rapport à mon bateau Je recommande
{{ commentTranslate }}
Pierre Olivier
Pierre Olivier
Tekst tłumaczony automatycznie
Propriétaire au top que ce soir le père ou la fille très bons conseils et bateau agréable une belle journée avec crique baignade et bouée tractée le top je recommande
{{ commentTranslate }}
Jo
Joachim
Tekst tłumaczony automatycznie
Nous (famille avec 2 enfants) ont faites une ballade sur mer accompagnés de Franck sur son bateau et c‘était tout simplement la plus belle journée de nos vacances. Franck est super sympa et un très bon marin. A recommander!!!
{{ commentTranslate }}
Ch
Cherif
Tekst tłumaczony automatycznie
Ponctuel, explicatif sur la prise en main de son bateau et différents éléments de sécurité. Je recommande son bateau pour 6 personnes max car au delà ça devient limite sur le confort.
{{ commentTranslate }}
Ph
Philippe
Tekst tłumaczony automatycznie
Super accueil. Journée très agréable. Bon bateau. Merci franck et à sa fille. Philippe.
{{ commentTranslate }}
St
Stéphane
Tekst tłumaczony automatycznie
Jeune permis, 1ère sortie en mer. Franck est super sympa et attentionné! Nous sommes ravis de notre sortie bateau. Merci beaucoup!
{{ commentTranslate }}
Stéphane
Stéphane
Tekst tłumaczony automatycznie
Propriétaire toujours aussi sympa. Avec un moteur neuf de 150cv, c'est un régal. A conseiller
{{ commentTranslate }}
Je
Jeremie
Tekst tłumaczony automatycznie
Très bonne journée. Le bateau convient très bien pour une belle sortie en mer. Franck est fort sympathique. Merci
{{ commentTranslate }}
Frédéric
Frédéric
Tekst tłumaczony automatycznie
Tres bonne experience. Franck et sa fille etaient tres sympathiques, à l’écoute. Nous avons apprecié ++!
{{ commentTranslate }}
Boris
Boris
Tekst tłumaczony automatycznie
Super apres midi, tres bonne expérience !
{{ commentTranslate }}
Ow
Owen
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck and his Doughter are a lovely family who give you a good tour of their boat and show you everything you need. On our way back from Iles de Lerin (must visit) we had a bf5 headwind and the swell was 3-4 meter with roling waves from sea. (We were even invited to join the wake of a super yacht to help us go accros the bay of cannes) It took us a good 2 hours to get home, but with a call up front we beat them to the petrol station
{{ commentTranslate }}
Ja
Jacques
Tekst tłumaczony automatycznie
Nous devions naviguer avec un Sessa Marine Key Largo 20 de 6m 25 qui la veille au soir était en panne. Le 24 un semi rigide de 6 m 00 beaucoup plus confiné avec du mauvais à partir de 11h45 nous a obligé de rentrer à 14h00.. 4h30 de navigation dans de mauvaises conditions pour la somme de 427 euros (essence comprise). Excessif et je pense qu'un effort commercial aurait été de bon aloi.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Très déçu par l'attitude de Jacques qui n'assume pas ses erreurs. En effet, mon keylargo 20 ayant un pb moteur, je l'ai appelé la veille pour l'en informer et lui proposer, s'il le souhaitait, le Medline Zodiac de 6m d'un de mes amis. Il m'en a remercié et m'a dit qu'il connaissait ce bateau ayant bonne réputation. Par ailleurs, Jacques m'a demandé conseil pour savoir ou aller pour déjeuner à terre. Je lui ai indiqué le beau mouillage des baumettes à Agay, bien abrité notamment du vent d'Ouest qui était annoncé et qui donne accès à 2 restaurants sur la plage devant le mouillage. En réalité, il n'a pas trouvé la rade d'Agay... situé à 15 mn du port de Santa Lucia. Il s'est retrouvé non loin des îles de Lérins, à 1 h de navigation alors qu'il savait que la météo annonçait un vent qui allait fraîchir. Le retour fût logiquement humide...
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Tekst tłumaczony automatycznie
Très belle après midi, grâce à la location du bateau de Franck Merci pour son accueil, ses conseils et sa sympathie.
{{ commentTranslate }}
Steiner
Steiner
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci à Franck et sa fille pour leur disponibilité et leur super conseils, nous avons passés une super journée en mer. Le bateau est très agréable et parfait pour une sortie entre amis. Merci pour la journée
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci à Clara pour son ouverture, sa sympathie et son attention pour l'ensemble des consignes. Elle a fait preuve d'un excellent sens de la mer, d'un vrai charisme et à d'une excellente gestion des conditions météos constatées pourtant très différentes et bien plus sportives que les prévisions météos annoncés le matin même. Son expérience de monitrice de voile lui a certainement été d'une précieuse aide. Aussi je recommande Clara les yeux fermés, et lui louerais à nouveau bien volontiers et sans hésitez une seconde.
{{ commentTranslate }}
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Tekst tłumaczony automatycznie
Nous avons passé une très bonne journée Franck et sa fille orane sont très sympathique Un accueil très chaleureux
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci beaucoup Jean-Jacques pour votre message très sympa et heureux que vous ayez passé une très bonne journée :-)
{{ commentTranslate }}
Va
Vanessa
Tekst tłumaczony automatycznie
Nous avons passé une super journée ! Franck était très sympathique, ouvert et à l'écoute et nous a fait profiter des beaux paysages de la côte. Le tour en bouée tractée a été également très apprécié.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Un grand merci Vanessa pour ce message très sympa. Ce fût un vrai plaisir de partager ainsi mes coins préférés de cette magnifique cote.
{{ commentTranslate }}
Pi
Pierre
Tekst tłumaczony automatycznie
Très bon contact avec Franck ponctuel et bateau prêt pour le départ il nous explique bien et nous donne des spots à explorer Très sympa
{{ commentTranslate }}
Sa
Samuel
Tekst tłumaczony automatycznie
Tout s’est bien passé, et Franck est très agréable.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Merci beaucoup Samuel de votre avis très positif et encourageant pour continuer de faire profiter mon bateau !
{{ commentTranslate }}
Be
Benoit
Tekst tłumaczony automatycznie
Location parfaite du Key Largo : bateau avec toutes les consignes expliquées et fournies dans un classeur. Fournit de très bons conseils et est très clair. A relouer absolument aux prochaines vacances !
{{ commentTranslate }}
Ri
Richard
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck nous a bien conseillé à tout niveau. Tout était en règle et carré avec en prime la convivialité. Une belle journée malgré la houle qui s’est invitée plus que prévu. Je re solliciterai Franck pour une prochaine sortie. Encore merci.
{{ commentTranslate }}
Fr
Franck
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck est très compétent et aux petits soins avec ses locataires. Il vous donne plein d'infos sur les balades à faire.
{{ commentTranslate }}
Simon
Simon
Tekst tłumaczony automatycznie
Super location ! Journée en mer entre amis très agréable ! Franck et sa fille sont très sympathiques et de bons conseils pour une journée en mer ! Nous remercions Franck pour sa flexibilité au sujet de l'heure de retour.
{{ commentTranslate }}
Aurélien
Aurélien
Tekst tłumaczony automatycznie
Excellente journée passée grâce à Franck, le service a été impeccable et d’une grande réactivé ! Je recommande vivement les bateaux de Franck pour passer une bonne journée ! À bientôt !
{{ commentTranslate }}
Ce
Cedric
Tekst tłumaczony automatycznie
Très belle expérience Bateau largement conforme à mes attentes, tout le matériel est en excellent état, Disponible, Franck nous donne également de bons conseils de visites Je le recommande et repasserai par lui sans aucun doute Cedric
{{ commentTranslate }}
Stéphane
Stéphane
Tekst tłumaczony automatycznie
Bateau facile d’utilisation et fiable. Propriétaire super sympa.
{{ commentTranslate }}
Ingo
Ingo
Tekst tłumaczony automatycznie
Ausgesprochen angenehm und sehr freundlich und hilfsbereit - alles bestens!!!
{{ commentTranslate }}
Jm
Jm
Tekst tłumaczony automatycznie
Très belle balade fort sympathique Franck vous connaît bien le coin et les spots de plongée et de balade.
{{ commentTranslate }}
Gaël
Gaël
Tekst tłumaczony automatycznie
Excellente experience avec Franck, du debut a la fin Franck est tres attentif et rassurant (il propose notamment de sortir et rentrer le bateau sue sa place au port). Bateau en tres bon etat et equipe d’un sondeur gps tres utile et rassurant quand on ne connait les fonds marins du coin.
{{ commentTranslate }}
Ni
Nicolas
Tekst tłumaczony automatycznie
Très bon accueil, Franck nous a bien précisé tous les aspects techniques du bateau.
{{ commentTranslate }}
Va
Valerie
Tekst tłumaczony automatycznie
Tres belle journee !!! Beau bateau et surtout super accompagnateur !!! Je recommande vivement !!! Merci Franck pour l’accueil et la balade
{{ commentTranslate }}
S�
Sébastien
Tekst tłumaczony automatycznie
Très belle journée dans un bateau agréable à conduire et merci à Franck qui est très professionnel!
{{ commentTranslate }}
So
Sophie
Tekst tłumaczony automatycznie
Journée très agréable. A refaire....
{{ commentTranslate }}
Fr
Frederick
Tekst tłumaczony automatycznie
Contact très facile avec le propriétaire. Bateau conforme au descriptif. Très bonne journée passée. Étions 4 adultes et 4 enfants de 8 à 11 ans. Ok pour la place sur le bateau.
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Tekst tłumaczony automatycznie
Parfait comme l'année dernière. Un grand merci à Franck
{{ commentTranslate }}
Er
Eric
Tekst tłumaczony automatycznie
Location parfaite avec Franck, de trés bons conseils concernant les spots à visiter, je recommande !
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Tekst tłumaczony automatycznie
Tout s’est super bien passé , Franck est très à l’ecoute des gens et connaît parfaitement navigation et sa région .
{{ commentTranslate }}
Ch
Christian
Tekst tłumaczony automatycznie
bien comme annoncé pas de surprise
{{ commentTranslate }}
Cros
Cros
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck est ponctuel et serviable le bateau est conforme à la description il est bien entretenu et bien équipé
{{ commentTranslate }}
Er
Eric
Tekst tłumaczony automatycznie
Très belle journée. Merci à Franck pour la qualité de son accueil et des ses conseils. Bateau agréable, utilisé à 7 : 4 adultes et 3 ados : pas de soucis particulier. Je vous conseille bien volontier la location de ce bateau et de profitez des paysages de l'endroit !
{{ commentTranslate }}
Je
Jean-Marc
Tekst tłumaczony automatycznie
Journée parfaite. Il faut souligner la grande disponibilité de Franck, tant dans la préparation de cette journée en mer que durant son déroulement. Le bateau était conforme à nos attentes.
{{ commentTranslate }}
Pi
Piontek
Tekst tłumaczony automatycznie
Superbe bateaux , je remercie Franck pour toute les explications
{{ commentTranslate }}
St
Stephane
Tekst tłumaczony automatycznie
Franck nous a réservé un très bon accueil et donné des conseils très pratiques ! Le bateau est bien entretenu et adapté pour notre famille de 2 adultes et 3 ados. La place au petit port permet un départ/retour rapide. La bouée tractée a beaucoup plus aux ados. Enfin, très appréciable, Franck propose la remise à niveau de carburant : plus besoin de passer du temps à la pompe. Merci Franck pour le petit extra du retour les enfants avaient des étoiles dans les yeux ! Une belle rencontre à recommander.
{{ commentTranslate }}
Alexandre
Alexandre
Tekst tłumaczony automatycznie
Nous avons loué le bateau de Franck pour la journée et nous avons adorés. Lorsque nous sommes arrivés le matin, Franck était déjà là, à tout préparer pour notre venu. Il nous a fait faire le tour du bateau et nous a expliqué son fonctionnement avec beaucoup de pédagogie et gentillesse. Franck nous a aidés à sortir et à rentrer dans le port, cela nous a grandement aidés, car mon épouse et moi même venions de passer notre permis côtier et cela nous a rassurés pour une première fois. Le bateau est équipé d'une cabine avec 2 couchages et il est possible d'ajouter sur le pont arrière une table ronde. Avec la banquette et les 2 sièges du pilote retournés, cela fait un joli salon et nous l'avons franchement apprécié lorsque nous avons mouillé entre les Iles de Lérins pour déjeuner à l’ombre du bimini. À l'avant, il y a une grande plage matelassé pour prendre le soleil et nous l’avons utilisé avec bonheur. Cette journée a été pour nous une belle expérience sans aucuns problèmes technique ou d’équipements et nous espérons vivement, revenir voir Franck l’année prochaine pour continuer à découvrir cette belle région mais vu de la mer.
{{ commentTranslate }}
Dominique
Dominique
Tekst tłumaczony automatycznie
franck est une personne tres ouverte tres bon conseiller ponctuel precis et a l'ecoute. sur le bateau rien a redire tres bien entretenu et marche a merveille. a conseiller sans aucun probleme. nous reviendrons Franck des les beaux jours. encore merci
{{ commentTranslate }}
Tristan
Tristan
Tekst tłumaczony automatycznie
Bateau bien équipé et confortable Propriétaire sympa et attentif Tres bonne location Merci Franck ;) Je recommande!
{{ commentTranslate }}
Jean Louis
Jean Louis
Tekst tłumaczony automatycznie
SORTIE MAGNIFIQUE BATEAU SYMPA PROPRIETAIRE ADORABLE
{{ commentTranslate }}
Jean-Marc
Jean-Marc
Tekst tłumaczony automatycznie
Super journée ! Mais bateau lavé juste avant la prise de possession. ...donc fauteuils..coussins un peu mouillés...heureusement grand soleil ! Sinon tout ok
{{ commentTranslate }}
Maxime
Maxime